دوازدهمين حركت جهادي دانش آموختگان فرهنگ

 

آخرین اخبار

آغاز ثبت نام از "منتظران خورشيد"

شنبه , 26 تير 1395
ثبت نام "منتظران خورشيد" جهت شركت در دوازدهمين حركت جهادي دبيرستان فرهنگ آغاز شد

آغاز ثبت نام خشت يازده

شنبه , 26 تير 1395
ثبت نام يازدهمين حركت جهادي فرهنگ آغاز شد

کارگاه معرفی رشته های دانشگاهی

ﺳﻪشنبه , 30 تير 1394
کارگاه معرفی و انتخاب رشته ویژه دانش آموختگان دوره 21 دبیرستان فرهنگ برگزاز می شود.